ساخت صفحه بازی پین‌بال (Pinball)
آموزشی

ساخت صفحه بازی پین‌بال (Pinball)

این روزها بازی‌های کامپیوتری به محبوب‌ترین فعالیت در میان نوجوانان تبدیل شده است. محبوبیت این بازی‌ها به قدری است که طی سالیان اخیر، صنعت بازی‌های کامپیوتری به یکی از سودآورترین صنایع در اقتصاد جهانی
متن کامل
mohammad roostaei