ساخت هشداردهنده در ورودی (Door Alarm)
آموزشی

ساخت هشداردهنده در ورودی (Door Alarm)

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های همه ما به هنگام خارج شدن از خانه، مسئله امنیت آن است. همیشه به هنگام رفتن به سفر چیزی که موجب می‌شود مقداری از فکر و دغدغه‌مان در خانه جا مانده و در نهایت آرامش خاط
متن کامل
mohammad roostaei