ژنراتور تولید برق کوچک
آموزشی

ژنراتور تولید برق کوچک

همانطور که میدانیم با عبور جریان الکتریسیته از سیم پیچ میدان مغناطیسی بوجود می آید و همچنین اگر سیم پیچ که حالا تبدیل به آهنربا شده کنار آهنربای دیگری قرار گیرد توسط قطب هایشان جذب یا دفع می شوند این ...
متن کامل
آکرومارکت