ساخت اینورتر 12 به 220
آموزشی

ساخت اینورتر 12 به 220

استفاده از نیروی الکتریسیته در مکانهایی که به علت افت فشار و مصرف زیاد دچار قطعی و نوسان می شود و یا به علت نبود امکانات هنوز سیم کشی نشده همواره با مشکل مواجه بوده. در این مکان ها استفاده از موتور...
متن کامل
آکرومارکت