آموزش حک کردن نقوش بر روی چوب
آموزشی

آموزش حک کردن نقوش بر روی چوب

حکاکی بر روی سنگ‌ها و صخره‌ها، مصداق بارز و آشکار هنر ابتدایی است. هنری که خالق آن را به هنگام خلق اثرش هیچ‌گونه تصوی از هنر نداشته است. چرا که اساسا آن چه که از سرانگشتان آنها بر روی سنگ‌ها و صخره‌ها
متن کامل
mohammad roostaei