ساخت پیانو با مقوا
آموزشی

ساخت پیانو با مقوا

بعضی از وسایل و امکانات هستند که داشتن‌شان برای بسیاری از ما امری نسبتا دور از ذهن محسوب می‌شود. وسایلی که حالا بنا به هر دلیلی علی‌رغم میل وافر ما برای داشتن آنها، در دسترس قرار نمی‌گیرند. نمونه‌ای ا
متن کامل
mohammad roostaei