در سوگ جستجوگران نور
روزشمار

در سوگ جستجوگران نور

صدای مرا می‌شنوید؟ با شمایم. صدای مرا می‌شنوید؟ من از عمق زمین، از توبه‌توی تاریکی صداتان می‌کنم. من از دالان‌های شب‌زده، از میهمانی تیشه و سنگ صداتان می‌زنم. آی بالانشینان، ای چشم‌تان روشن به نور آفت
متن کامل
mohammad roostaei