ساخت مشعل تزئینی الکتریکی
آموزشی

ساخت مشعل تزئینی الکتریکی

آن هنگام که بشر اولیه آتش را کشف کرد، گمان نمی‌برد که اکتشاف او تا چندی دیگر، جهان را به رنگی دیگر درآورده و زیر و زبر نماید. تنها با تورق صفحاتی چند از تاریخ تمدن جهان، می‌توان به نقش بی‌بدیل آتش در ...
متن کامل
آکرومارکت