ساخت مشعل تزئینی الکتریکی
آموزشی

ساخت مشعل تزئینی الکتریکی

آن هنگام که بشر اولیه آتش را کشف کرد، گمان نمی‌برد که اکتشاف او تا چندی دیگر، جهان را به رنگی دیگر درآورده و زیر و زبر نماید. تنها با تورق صفحاتی چند از تاریخ تمدن جهان، می‌توان به نقش بی‌بدیل آتش در ...
متن کامل
ساخت فندک الکتریکی
آموزشی

ساخت فندک الکتریکی

از وقتی که انسان توانست آتش را کشف کند، این عنصر به یکی از حیاتی‌ترین عناصر موجود در زندگی او تبدیل شد. بواسطه آتش، غافله تمدن با سرعتی بیش‌تر در مسیر رشد و تعالی قرار گرفت. این تنها آغاز مسیر بود، چر
متن کامل
ساخت شومینه ی تزئینی
آموزشی

ساخت شومینه ی تزئینی

ایرانیان باستان توجه خاصی به عناصر آب ، باد ، خاک و آتش داشتند در این میان آتش بیش از سه عنصر دیگر مورد توجه قرار داشت و هنوز هم عنصر آتش در آیین و سنن ایرانی جایگاه ویژه ای دارد و ما ایرانیان همچنان ...
متن کامل
آکرومارکت