ساخت سبد مخصوص مجلات
آموزشی

ساخت سبد مخصوص مجلات

قفسه‌های کتاب حالا دیگر جزئی از ملزومات هر خانه‌ای محسوب می‌شوند. چرا که این وسیله با قابلیت نظم و ترتیب دادن به کتاب‌ها و تجمیع آنها در یک مکان مشخص، نقش زیادی در مرتب بودن فضای کلی خانه‌ها دارد. از
متن کامل
mohammad roostaei