دوازدهم اردیبهشت‌ماه، روز معلم
روزشمار

دوازدهم اردیبهشت‌ماه، روز معلم

بر شانه‌های تو ایستادم و به آسمان رسیدم. بهای سرفرازی من، قامت خمیده تو بود. روز "معلم" بر تمامی پیامبران اندیشه و آگاهی خجسته باد. http://akro.ir/files/videos/2017/05/03/1493813788bf219-480.mp4 ...
متن کامل
mohammad roostaei