ساخت آنتن تلویزیون
آموزشی

ساخت آنتن تلویزیون

امروزه با رووی کار آمدن گیرنده های دیجیتال نیاز به آنتن های بزرگ و همچنین تنظیم کردن آنها به جهتی خاص از بین رفته است . گیرنده های دیجیتال با استفاده از کوچکترین آنتن و کمترین امکانات به راحتی امواج ر...
متن کامل
آکرومارکت