ساخت ماشین آتش نشانی اسباب بازی کنترلی
آموزشی

ساخت ماشین آتش نشانی اسباب بازی کنترلی

انسان ها در کودکی به وسیله ی اسباب بازی های مختلف در قالب مشاغل مختلف قرار میگیرند گاهی خلبان گاهی مهندس و گاهی در رویای خود پزشک می شوند تهیه کردن اسباب بازی ها و سرگرمی هایی که باعث کشف استعداد های
متن کامل
آکرومارکت