ساخت گاوصندوق رمزی بامقوا
آموزشی

ساخت گاوصندوق رمزی بامقوا

وجود یک گاوصندوق در هرخانه و یا مکانی که اشیاء قیمتی در آن نگهداری می شود وسیله ای ضروری به شمار می رود . گویی که امروزه سارقان با یادگرفتن شیوه های مختلف پشت هیچ درب بسته ای نمی مانند اما اینطور وسای
متن کامل
آکرومارکت