ساخت فلزیاب
آموزشی

ساخت فلزیاب

اصول کارکرد فلزیاب همانند ترانسفرماتور می باشد بدین شکل که در سیم پیچ اولیه که در فلزیاب قراردارد میدان مغناطیسی ایجاد شده و قطعه فلز نورد نظر که در زیر زمین قرار دارد نقش سیم پیچ ثانویه را ایفا میکند
متن کامل
آکرومارکت