ساخت ربات واکر
آموزشی

ساخت ربات واکر

جهان امروز جایی است که می‌بایست تنها و تنها با خودش در بستر تاریخ مقایسه شود. از اینرو در صورت مقایسه جهان امروز با دهه‌ها و سده‌های پیشین، با یک پیچیدگی عظیم مواجه خواهیم شد که محصول رشد و توسعه علم ...
متن کامل
آکرومارکت