ساخت باطری با لوله آلومینیومی
آموزشی

ساخت باطری با لوله آلومینیومی

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده از انرژی های پاک ذخیره ی انرژی الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . امروزه موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی زیادی در تولید و اختراع باطری هایی با دوام و ذخیره س...
متن کامل
آکرومارکت