ساختن چتر تزئینی به شیوه اریگامی
آموزشی

ساختن چتر تزئینی به شیوه اریگامی

همانطورکه در گذشته نیز توضیح دادیم به هنر تا و کاغذ که از هنر های قدیم در ژاپن می باشد اریگامی گویند.  اریگامی در تکنولوژی نیز کاربردهای فراوان دارد امروزه برای پنل های خورشیدی سفینه های فضایی
متن کامل
آکرومارکت