ساخت سیستم آبیاری قطره ای
آموزشی

ساخت سیستم آبیاری قطره ای

امروزه به علت کمبود آب و خشکسالی جهت صرفه جویی در آب سیستم های متفاوتی جهت آبیاری گیاهان و درختان و مزارع وجود دارد یکی از این روش ها آبیاری قطره ای میباشد. در سیستم آبیاری قطره ای آب بصورت قطره قطره
متن کامل
آکرومارکت