ساخت پاکت نامه اوریگامی به شکل قلب
آموزشی

ساخت پاکت نامه اوریگامی به شکل قلب

اوریگامی یا تکنیک کاغذ و تا یکی ، از کاردستی های سنتی کشور ژاپن می‌باشد که امروزه با توجه به گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی افراد زیادی با این هنر آشنا و طرفدار این نوع از کاردستی گشته اند. ما نی
متن کامل
Amir azizi