پیگیری سفارشات

در صورتیکه بصورت مهمان ثبت سفارش کرده اید در این قسمت می توانید با وارد کردن آدرس ایمیل و شماره سفارش از وضعیت سفارش خود مطلع شوید

در صورتیکه حساب کاربری ایجاد کرده اید می تواند در قسمت سفارش ها از وضعیت سفارش خود مطلع شوید .