برچسب محصولات - ولت متر

 • 0 out of 5

  آمپرمتر چراغ سیگنالی

  آمپرمتر چراغ سیگنالی

  • آمپر 0 – 100 آمپر
  • ولتاژ AC 50 -380 ولت
  • در سه رنگ سبز ، قرمز  ، نارنجی
  • در دو حالت دایره و مربع
  • دو ترمینال پیچی
  • اندازه دایره ای : قطر بالا 30 میلیمتر ، قطر پایین 20 میلیمتر ، طول کلی 51 میلیمتر
  • اندازه مربعی : مربع بالا 31.5 در 31.5 میلیمتر ،قطر پایین 20 میلیمتر ، طول 50 میلیمتر
  • دارای پیچ مکحکم کننده روی پنل

   

  114,000 تومان
 • 0 out of 5

  ولت متر چراغ سیگنالی

  ولت متر چراغ سیگنالی

  • ولتاژ AC 20 -500 ولت
  • در سه رنگ سبز ، قرمز  ، نارنجی
  • در دو حالت دایره و مربع
  • دو ترمینال پیچی
  • اندازه دایره ای : قطر بالا 30 میلیمتر ، قطر پایین 20 میلیمتر ، طول کلی 51 میلیمتر
  • اندازه مربعی : مربع بالا 31.5 در 31.5 میلیمتر ،قطر پایین 20 میلیمتر ، طول 50 میلیمتر
  • دارای پیچ مکحکم کننده روی پنل

   

  66,000 تومان