برچسب محصولات - مته چوب

 • 0 out of 5

  مته 1.5 HSS

  مته 1.5 HSS
  جنس مته : HSS
  قطر مته : 1.5 میلی‌متر
  طول مته : 40 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  2,500 تومان
 • 0 out of 5

  مته 10 HSS

  مته 10 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 10 میلی‌متر
  طول مته : 133 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  22,000 تومان
 • 0 out of 5

  مته 2 HSS

  مته 2 HSS
  جنس مته : HSS
  قطر مته : 2 میلی‌متر
  طول مته : 40 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  3,500 تومان
 • 0 out of 5

  مته 2.5 HSS

  مته 2.5 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 2.5 میلی‌متر
  طول مته : 57 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  3,500 تومان
 • 0 out of 5

  مته 3 HSS

  مته 3 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 3 میلی‌متر
  طول مته : 61 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  3,500 تومان
 • 0 out of 5

  مته 3.5 HSS

  مته 3.5 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 3.5 میلی‌متر
  طول مته : 70 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  4,000 تومان
 • 0 out of 5

  مته 4 HSS

  مته 4 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 4 میلی‌متر
  طول مته : 75 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  4,300 تومان
 • 0 out of 5

  مته 4.5 HSS

  مته 4.5 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 4.5 میلی‌متر
  طول مته : 80 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  5,000 تومان
 • 0 out of 5

  مته 5 HSS

  مته 5 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 5 میلی‌متر
  طول مته : 86 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  6,000 تومان
 • 0 out of 5

  مته 5.5 HSS

  مته 5.5 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 5.5 میلی‌متر
  طول مته : 93 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  6,500 تومان
 • 0 out of 5

  مته 6 HSS

  مته 6 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 6 میلی‌متر
  طول مته : 93 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  10,000 تومان
 • 0 out of 5

  مته 6.5 HSS

  مته 6.5 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 6.5 میلی‌متر
  طول مته : 101 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  10,000 تومان
 • 0 out of 5

  مته 7 HSS

  مته 7 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 7 میلی‌متر
  طول مته : 109 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  11,000 تومان
 • 0 out of 5

  مته 7.5 HSS

  مته 7.5 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 7 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  12,500 تومان
 • 0 out of 5

  مته 8 HSS

  مته 8 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 8 میلی‌متر
  طول مته : 117 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  14,000 تومان
 • 0 out of 5

  مته 8.5 HSS

  مته 8.5 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 8.5 میلی‌متر
  طول مته : 118 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  15,500 تومان
 • 0 out of 5

  مته 9 HSS

  مته 9 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 9 میلی‌متر
  طول مته : 125 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  17,500 تومان
 • 0 out of 5

  مته 9.5 HSS

  مته 9.5 HSS
  جنس مته :
  HSS
  قطر مته : 9.5 میلی‌متر
  طول مته : 127 میلی‌متر
  مناسب برای استفاده چوب و فلز

  توجه قیمت درج شده برای محصول ، قیمت یک عدد مته می‌باشد .

  19,000 تومان
 • 0 out of 5

  مته برگی سایز 10

  • جنس فولاد
  • طول کارگیر 100 میلی متر
  • طول کلی 150 میلی متر
  • قطر کارگیر 7 میلی متر
  • وزن : 40 گرم
  • مناسب برای سوراخ کاری انواع ام دی اف و چوب
  16,000 تومان
 • 0 out of 5

  مته برگی سایز 12

  • سایز مته 12 میلی‌متر
  • جنس فولاد
  • طول کارگیر 100 میلی متر
  • طول کلی 150 میلی متر
  • قطر کارگیر 7 میلی متر
  • وزن : 33 گرم
  • مناسب برای سوراخ کاری انواع ام دی اف و چوب
  • مناسب جهت اتصال به انواع دریل و سه نظام
  19,000 تومان