ساخت روبات سکه‌خوار
آموزشی

ساخت روبات سکه‌خوار

حالا دیگر آینده‌ای را که برای دنیای ما انسان‌ها پیش‌بینی کرده‌اند، قطعیت بیشتری پیدا کرده است. آینده‌ای که تحت سیطره ماشین‌ها و روبات‌ها تعریف شده است. دیگر همه ما به این نتیجه رسیده‌ایم که به مرور می
متن کامل
mohammad roostaei